İlgi ile izlenecek bir program: “Tarihin Bilinmeyen Yüzü”

Değerli araştırmacı yazar Cengiz Özakıncı, yetmiş yaş dolaylarında tanıma olanağını bulduğum ve o günden sonra birçok kitabını ve yazısını okuyup bilgi dağarcığımı geliştirdiğim bir dost ve arkadaşım oldu. 1 Ekim 2016 gününden başlayarak, Başkent Televizyonunda, İstanbul Haber Müdürü Levent Yıldız ile birlikte her Cumartesi günü sundukları “Tarihin Bilinmeyen Yüzü” programları ise kaçırmamaya özen gösterdiğim diğer önemli bir tarih bilgi hazinesi oldu. Her programda işlenen konu için birçok belge de sunula geldi. Dolayısı ile bu televizyon programları sadece bilgi dağarcığıma önemli katkılar bulunmakla kalmadı, aynı zamanda kitaplığımı zenginleştirmeme ve çalışmalarımda gereksinim duyabileceğim kaynakları elimin altında buldurmama da ciddi katkılar sağladı. Tarihin Bilinmeyen Yüzü programı sayısı arttıkça, geçmiş programlarda izlediğim bazı bilgilere ve kaynaklara yeniden ulaşmak istediğimde internetteki aramalarım giderek daha uzun zaman almaya başladı. Kendime bir kolaylık sağlamak üzere basit bir fihrist hazırlamaya karar verdim. Bir yıla yaklaşan sürede boş zamanlarımda oluşturduğum bu fihristi sadece kendi kullanımım için el altında bulundurmanın bilgi ve belgeye erişme arayışında olan diğer insanlara karşı haksızlık olacağını düşündüğüm için, bu yazı ile o fihristi ilgilenebilecek olanların ulaşabilmesi için bloğumda yayınlamaya karar verdim.

Program, Kanal B de her cumartesi günü saat 21.30 da başlayıp yaklaşık saat 22.50 de son buluyor. İşlenen konunun kapsamı bir programa sığmıyorsa izleyen programlarda işlenmeye devam ediliyor. Özakıncı her konu için sunduğu belgeleri isteyen izleyicinin not alabilmesi için gösterdikten sonra, aktardığı bilgilerin yer aldığı bölümlerin izleyiciler tarafından ekrandan görülebilmesine de olanak sağlıyor. Sunduğu belge yabancı dilde ise, çevirisi de açıklamaların içinde yer alıyor.

Canlı yayın bittikten kısa süre sonra Kanal B arşivinde ve youtube ortamında yer alıyor.

İlk programdan son yayınlanan programları kaçırmadan izlemeye özen gösterdim. Kaçırdığım birkaçını da izleyen gün internet ortamında izledim. Yukarıda da değindiğim üzere bu programı izleyerek birçok bilgi ve belgeye erişme olanağını buldum ve birçok yeni bilgiye sahip oldum. O nedenle okurlarıma programı izlemeyi öneriyorum.

Daha önce programları izlememiş olanlar, geçmiş programlara ilişkin olarak aşağıda sunduğum listeden ilgilendiklerine internet ortamında erişebilmek için arama motorlarına “Cengiz Özakıncı Tarihin Bilinmeyen Yüzü” yazdıktan sonra programın tarihini de yazarlarsa arama motorunda çıkan listenin başında anılan programın yer aldığını göreceklerdir.

Cengiz Özakıncı’nın Kanal B (Başkent Televizyonu) İstanbul Haber

Müdürü Levent Yıldız ile yaptığı “Tarihin Bilinmeyen Yüzü Programı”

Söyleşilerinin Fihristi

No Konu Tarih
1 Lozan’ın kazanımları 1 Ekim 2016
2 İstanbul’un tarihi 8 Ekim 2016
3 2. Abdülhamit dönemi 15 Ekim 2016
4 Musul 22 Ekim 2016
5 Cumhuriyet Devrimi’nin Bilinmeyenleri 29 Ekim 2016
6 Lâikliğin Yerli ve Millî Kökenleri 5 Kasım 2016
7 İngiliz Palavralarına yanıt 12 Kasım 2016
8 İdam Edilen İngiliz Ajanları 19 Kasım 2016
9 Harf Devriminin Kökleri 1 26 Kasım 2016
10 Harf Devriminin Kökleri 2 3 Aralık 2016
11 Kadın Hakları Devrimi 10 Aralık 2016
12 Etnik Terörün Irkçı Temelleri 17 Aralık 2016
13 Etnik Terörün Irkçı Temelleri | Devrim Şehidimiz Kubilay 24 Aralık 2016
14 Lozan’da savaş mezarları 7 Ocak 2017
15 21 Haziran 1934 soyadı devrimi ve Atatürk soyadının verilişine ilişkin asılsız iddialar ve belgelerle gerçekler 14 Ocak 2017
16 Atatürk’ün imzasına ilişkin iddialar 21 Ocak 2017
17 Ulus devletlere saldırılar 28 Ocak 2017
18 Küreselcilik ve Ulus Devlet Karşıtlığı 4 Şubat 2017
19 80. Yılında Lâiklik 11 Şubat 2017
20 Medeni Kanun ve Hukuk Devrimi 18 Şubat 2017
21 “Struma Faciası” 25 Şubat 2017
22 Hilafetin Kaldırılması 1 4 Mart 2017
23 Hilafetin Kaldırılması 2 11 Mart 2017
24 Hilafetin Kaldırılması 3 ve Çanakkale Zaferi 18 Mart 2017
25 Atatürk dönemine ilişkin ırkçılık iddialarına yanıt 25 Mart 2017
26 Şeyh Sait İsyanı 1 Nisan 2017
27 Son Halifeler ve II. Abdülhamit 8 Nisan 2017
28 II. Abdülhamit İddiaları 15 Nisan 2017
29 23 Nisan 22 Nisan 2017
30 İngiliz ve Anzak Propagandaları 29 Nisan 2017
31 Atatürk’ün Çanakkale Anıtlarındaki Sözleri 6 Mayıs 2017
32 Atatürk’e yapılan saldırılar 13 Mayıs 2017
33 Atatürk’e yapılan saldırılar 2 20 Mayıs 2017
34 Atatürkçülüğe karşı psikolojik savaşta kullanılan kitaplara belgelerle yanıtlar 27 Mayıs 2017
35 Hazar Türk İmparatorluğu 03 Haziran 2017
36 500 Yıl Önce Türklerde Yasa ve Yargı 10 Haziran 2017
37 Rönesans Dönemi Avrupa’da Türk İzleri 17 Haziran 2017
38 Türklerin Uygarlığa Katkıları 24 Haziran 2017
39 Eski Türklerde Uygar Yaşam ve Hukuk 1 Temmuz 2017
40 Lozan Antlaşması 29 Temmuz 2017
41 Lozan’ın Gizli Maddesi olduğu iddiaları 5 Ağustos 2017
42 Sevr Antlaşmasının kökenleri 12 Ağustos 2017
43 Sevr’in Günümüze Yansımaları 19 Ağustos 2017
44 Lozan’ın 100 Yıllık Sevrci düşmanları 26 Ağustos 2017
45 30 Ağustos Zaferi 30 Ağustos 2017
46 Kurtuluş Savaşı’na Yönelik İddialar 23 Eylül 2017
47 Barzani Aşireti 30 Eylül 2017
48 Kürt Sorunu Arka Planı 07 Ekim 2017
49 Kerkük’ün Türk Kökeni 14 Ekim 2017
50 Soğuk Savaş – Körfez Savaşı Sonrası İlişkiler 21 Ekim 2017
51 Cumhuriyet Devriminin Yerli Milli Kökleri

belgelerle anlatıyor.

28 Ekim 2017
52 Atatürk’ün Türk Tarih Tezi 04 Kasım 2017
53 BM VE UNESCO Belgelerinde Atatürk 11 Kasım 2017
54 Ilımlı İslam ve Siyasal İslam Projesi 18 Kasım 2017
55 Türkiye’nin Batı Bloğu ve NATO’ya Bağlanması 25 Kasım 2017
56 NATO’ya Üyelik Başvurusuyla İlgili Tutanaklar 2 Aralık 2017
57 Stalin Rusya’sının Türkiye’den Toprak Talebi

Sovyet Rusya’nın 1945-1946’da Türkiye’den üs ve toprak isteminin, ABD, Avrupa ve Türkiye’de yol açtığı olaylar ve ATATÜRK’ün TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE’sinin 1939-1953 arası

9 Aralık 2017
58 II. Dünya Savaşı sonrası SSCB talepleri Türkiye’nin yanıtları  

16 Aralık 2017

58 II. Dünya Savaşı Krom dış satımı ve Alman Altınları İddialarına Yanıt  

23 Aralık 2017

60 İsrail’in Filistin’de kuruluşu için Nazi-Siyonist İşbirliği 30 Aralık 2017
61 Nazi Ordusundaki Yabancı Unsurlar

Hitler-Stalin Antlaşması; Hitler-Vatikan Antlaşması; Hitler Ordusunda Ermeni Birlikleri, Yahudi Askerler; Hitler-Mussolini İşbirlikçisi Irkçı Faşist Kürtler; Hitler’le İlgili Uydurmalara Karşı

6 Ocak 2018
62 Hitler Faşizminin ABD Kökleri

Hitler Faşizminin Amerikan W.A.S.P-White Anglo Saxon Protestant ve Ku-Klux-Klan Irkçılığına Dayanan Kökleri; Amerikalıların ve İngilizlerin Hitler’e, Nazi Partisine Ekonomik, Bilimsel, Teknolojik, Askeri, Siyasi Desteklerini Belgelerle Açıklıyor.

13 Ocak 2018
63 Atatürk’e ve Kurtuluş Savaşına Yönelik Psikolojik Savaş 20 Ocak 2018
64 Küreselci, Siyonist, Emperyalist Saldırılar

Saddam, Kaddafi ve Esad. Irak, Libya ve Suriye. Bölgemizde süregelen iç-dış savaşların, Küreselci Siyonist Emperyalist saldırıların içyüzü, perde arkası, tarihsel kökenleri ve gizlenen

27 Ocak 2018
65 Atatürk’e ve Kurtuluş Savaşına Yönelik Psikolojik Savaş 03 Şubat.2018
66 Alman Devlet Arşivlerindeki Gizli Belgeler ışığında Nazi Partisinin kuruluşunun dinsel ve tarihsel kökenleri 10 Şubat 2018
67 Suriye’nin Kuzey’ine İlişkin Emperyalist İddialarını çürüten belgeler 17 Şubat 2018
68 ATATÜRK döneminde SURİYE’de yuvalanıp TÜRKİYE’ye saldıran etnik ayrılıkçı terör örgütleri ve ATATÜRK’ün Türkiye’ye terörsüz kırk yıl armağan eden askeri, siyasi, iç ve dış politika 24 Şubat 2018
69 Hilafetin Kaldırılışına İlişkin İddialar 3 Mart 2018
70 ABD’nin Türkiye’ye düşmanca tutumunun Tarihsel Kökleri 10 Mart 2018
71 ABD’nin Türkiye’ye düşmanca tutumunun Tarihsel Kökleri 2 17 Mart 2018
72 İngiltere Lozan’ı Neden Geç Onayladı? 24 Mart 2018
73 31 Mart Asker Ayaklanması Gerçekleri 31 Mart 2018
74 31 Mart İsyanı Sonrası İngiliz Propagandaları 7 Nisan 2018
75 31 Mart İsyanının Karanlık Yönleri 14 Nisan 2018
76 Devlet Arşiv Belgelerinde 31 Mart İsyanı 21 Nisan 2018
77 Sahte Hitler Yazıtı (Ermeni Müzesindeki) 28 Nisan 2018
78 2. Abdülhamid Dönemi -1 5 Mayıs 2018
79 2.Abdülhamid Dönemi 2 ve

Lozan Gizli Maddeler iddialarına yanıt

12 Mayıs 2018
80 19 Mayıs ve Bandırma Vapuru 19 Mayıs 2018
81 27 Mayıs Askeri Müdahalesi 26 Mayıs 2018
82 Rıza Nur’un “Hayat ve Hatıratı” Kitabı 23 Haziran 2018
83 Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk İlkelerinden uzaklaştırılma süreci 1 30 Haziran 2018
84 Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk İlkelerinden uzaklaştırılma süreci 2 7 Temmuz 2018
85 Türkiye’ye Yönelik Psikolojik Savaş 14 Temmuz 2018
86 Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşına Niçin ve Nasıl Girdi? 1 11 Ağustos 2018
87 Bir önceki programın devamı

Birinci Dünya Savaşında Gizli Anlaşmalar Işığında

18 Ağustos 2018
88 Bir önceki programın devamı

Müttefik sanılan Alman İmparatorluğunun Osmanlı İmparatorluğunu sömürgeleştirme ve parçalama planları

25 Ağustos 2018
89 30 Ağustos Zaferi 30 Ağustos 2018
90 Türkleri Uygarlık Tarihinden Dışlamaya Yönelik Propagandalara: Atatürk’ün Yanıtı “Türk Tarih Tezi” 1        1 Eylül 2018
91 Türkleri Uygarlık Tarihinden Dışlamaya … 2 8 Eylül 2018
92 Türk Tarih Tezi Neden terk edildi? 3 15 Eylül 2018
93 Atatürk Türk Tarih Tezini Nasıl Yazdı? Bu tez neden kaldırıldı ve terine niçin “Greko-Romen” tarih tezi getirildi? 22 Eylül 2018
94 Atatürk’ün ölümünün hemen ardından; TTT ile tarih ve medeni bilgiler ders kitapları niçin rafa kaldırıldı? 29 Eylül 2018
95 Emperyalist Batı’nın YUNAN-ROMA TARİH ÖĞRETİSİ 1938 sonrası nasıl okullarımıza sokuldu? 6 Ekim 2018
96 Türk Tarih Tezinin yerine konulan Yunan-Roma Tarih tezinin temelleri neydi ve savunucuları kimlerdi? 13 Ekim 2018
97 Türk Tarih Tezine yöneltilen Eleştirilere Yanıtlar 20 Ekim 2018
98 Atatürk, TTT’ni Gerçeğe Aykırı Bulup Geri Çekti iddiasına Belgelerle yanıt 27 Ekim 2018
99 Etnik Ayrılıkçı Terörist İdeolojinin Kaynağı:

Greko-Romen ve İndo-Aryan Tarih Tezinin Türk Karşıtı Irkçı Temelleri

3 Kasım 2018
100 Irkçı İndo-Aryan Tarih Tezine, Bilimsel Belgelerle karşı tez üreten, ilk ve tek devlet adamı: Atatürk 10 Kasım 2018
101 Türkiye’yi ve Türkleri Hedef Alanların Ortak Noktası! Atatürk’ün Türk Tarihi Tezi Düşmanlığı 17 Kasım 2018
102 Atatürk ve Bilim Tarihi: Yunan Tarih Tezine, Türk Tarih Tezi ile Verilen Yanıt

(Atatürk’ün, geleceğin Bilim Tarihçisi Aydın Sayılı’ya lise bitirme tarih sınavını yapması)

24 Kasım 2018
103 İndo-Ari Tarih Tezinin ırkçı-soykırımcı temelleri

(Emperyalizmin bu tezi kanıtlamak üzere ürettiği sahte deliller… )

1 Aralık 2018
104 Yunan sever akademisyenlerin Türk Tarih Tezi’ne karşı başvurduğu sahtecilikler 8 Aralık 2018
105 Irkçı Avrupa Tarih Tezini Çöküşten Kurtarmaya Yönelik Dalavereler 15 Aralık 2018
106 “Bilimsel Düşünce, Yunan Mucizesinin icadıdır” iddiasına, ilk kez göreceğimiz belgelerle yanıtlar 22 Aralık 2018
107 Antik Yunan Yüceltiminin Türk Karşıtı Tarihsel Kökenleri; Sanatsal buluşları antik Yunan icadı olarak gösterme dalavereleri 29 Aralık 2018
108 Sanat alanında insanlığın ortak mirası olan tüm buluşlar; mucizevi Antik Yunan icadı mı? 5 Ocak 2019
109 Sanatta tüm buluşlar Antik Yunan icadı mı? Avrupa Merkezci Sanat Tarihi öğretisini çökerten bilgi ve belgeler 12 Ocak 2019
110 Turani “Etrüskler”e 200 yıldır uygulanan kültürel soykırım! 19 Ocak 2019
111 Antik Yunan Merkezci Avrupalı Tarihçilerin yazdığı gerçek dışı Etrüsk tarihi 26 Ocak 2019
112 Antik Yunan Hayranlığı ile Etrüsk Nefreti, Bir madalyonun iki yüzü nasıl oldu? 2 Şubat 2019
113 2300 yıl önce Batı’da ilk medeniyetler çatışması: Yunan-Roma Barbarlığının Etrüsk uygarlığını yıkan katliamları 9 Şubat 2019
114 Ari Irkçı Pan Helenist Sanat Tarihçilerinin Etrüsklere Uyguladığı Kültürel Soykırım 16 Şubat 2019
115 Asya Türk Kökenli Etrüsklerde Kültür ve Uygarlık

(Programın başında Struma konusu işlendi)

23 Şubat 2019
116 Asya Türk Kökenli Etrüsk’lerde Kültür ve Uygarlık … 2 Mart 2019
117 Batı, Bilim Teknik ve Uygarlık Alanında Bugünkü konumu: Antik Yunan-Roma’ya mı, Türklerden ve Müslümanlardan yaptığı alımlara mı borçlu? (Endülüs işlendi) 9 Mart 2019
118 Atatürk’ün Türk Tarih Tezine göre; Türklerin İslamiyete geçişi ve İslam Uygarlığına yaptığı katkılar

(Programın başlangıcında Struma olayına kısaca değinildi, sonra da Yeni Zelanda katliamcısı ve Netenyahu’nun oğlunun söylemleri üzerinde kısaca duruldu)

16 Mart 2019
119 Türk Tarih Tezine göre İslamiyet ve Türkler

(Başlangıçta, Anıtlara kazınan Anzak demeci Atatürk’e mi ait? Sorusuna belgeler eşliğinde yanıt verildi.)

23 Mart 2019
120 Türk Tarih Tezine Yönelik Asılsız İddialara Belgelerle Yanıtlar 30 Mart 2019
121 Türk Tarih Tezinin Dayanaklarına İlişkin İddialara Yanıtlar (Bu bağlamda MU kıtasına ilişkin konular ve Maya dili Türkçe ilişkisi değerlendirildi) 6 Nisan 2019
122 Türk Tarih Tezinin Emperyal Hedeflere Karşı Zaferi 13 Nisan 2019
123 Atatürk’ün Türk Tezinde Hititler!

Hititler Indo-Germen, Indo-Aryandı iddialarına belgelerle yanıtlar

20 Nisan 2019
124 Anadolu’nun ilk sahibi Avrupalılardır propagandasına belgelerle yanıtlar

(Programın başlangıcında Anzak Törenine Türk Yasağı, Fransa’nın Ermeni Olaylarına İlişkin Kararı konularında da belgeli yanıtlar verildi)

27 Nisan 2019
125 Türk Tarih Tezinde Anadolu’da Türk Varlığı 4 Mayıs 2019
126 Atatürk’ün Türk Tarih Tezinde “İskitler” 11 Mayıs 2019
127 Türk’ün Ölüm Kalım Savaşına başladığı tarih:

19 Mayıs 1919

18 Mayıs 2019
128 Atatürk’ün Türk Tarih Tezinde Sibirya Türkleri Sakalar 25 Mayıs 2019
129 “Türksüz Dünya Düşleri” İndo-Avrupalı Tarih Yazımına göre “Türkler 1 Haziran 2019
130 “Türksüz Dünya Düşleri” 2 Bu bölümde 1930 larda Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne davet edilişi ve çeşitli ülkelerin ilk ve orta eğitim kitaplarında yer alan Türk karşıtı bilgiler de yer aldı 8 Haziran 2019
131 “Emperyalizmin 19. Yüzyılda Asya’daki Tarih Yağmaları 1” 15. Haziran 2019
132 “Emperyalizmin 19. Yüzyılda Asya’daki Tarih Yağmaları 2” 22 Haziran 2019
133 “Atatürk’ün Türk Tarih Tezinin Yerli ve Milli Öncüleri” Ali Suavi 29 Haziran 2019

Cengiz Özakıncı zengin bilgi içeren kitaplarının yanında, Bütün Dünya Dergisindeki kısa yazılarında da benzeri konular hakkında belgeler eşliğinde bilgi sunmaktadır.

Özakıncı’nın yayınladığı kitaplardan şimdiye kadar okuduklarım şunlardır: Atatürk Dersi, Türkiye’nin Siyasi İntiharı-Yeni Osmanlı Tuzağı, İblisin Kıblesi, İslam’da Bilimin Yükselişi ve Çöküşü, Dil ve Din, Derin Yahudi. Euro Dolar Savaşı da okunacaklar içinde yerini almış durumdadır.

Hikmet Uluğbay

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s