Ayaklar Yorganı Ne Zaman Aştı?

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 23 Aralık 2011 günü Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu’nda (TUSKON) yaptığı konuşmada, çeşitli konulara değindikten sonra Türkiye’de tasarrufların GSYİH’nın yüzde 12 sine düştüğünü ve bu oranın ülke tarihindeki en düşük düzey olduğunu belirtmiştir. Hazine Müsteşarlığı web sayfasında yer alan konuşmanın ilgili bölümünü aynen alıntılıyorum; “Şu anda değerli arkadaşlar, tasarruf … Okumaya devam et Ayaklar Yorganı Ne Zaman Aştı?

Orta Vadeli Program ve Güvenilirlik

  13 Ekim 2011 günü, Hükümet, 2012-2014 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Programı (OVP) açıkladı. Programda, 2012-2014 dönemine ilişkin ekonomik beklentiler yer aldığı gibi, 2011 yılına ilişkin gerçekleşme tahminlerine de yer verilmiştir. Gelecek üç yıla ilişkin olarak ekonomik gösterge öngörülerini içeren OVP açıklamaları, 2005 yılı son çeyreğinden bu yana yapılagelmektedir.  Diğer bir deyişle, 2012-2014 OVP, AKP … Okumaya devam et Orta Vadeli Program ve Güvenilirlik

2001-2010 Dönemi Ekonomik Gelişmeler ve Dışa Bağımlılık

2001-2010 döneminde yer alan ekonomik gelişmelerin yol açtığı giderek artan dışa bağımlılık incelenmeye değer boyutlara ulaşmıştır. Artan bu dışa bağımlılık Türkiye’nin ekonomik gelişme potansiyelinde dış faktörlerin etki gücünü de yükseltmektedir. Türk ekonomisinin dışa bağımlılığı daha önce hiçbir dönemde bu boyutlara ulaşmamıştır. Dışa bağımlılığın gelişmesini incelemeye 2001-2010 döneminde Gayrı Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) rakamlarına göz … Okumaya devam et 2001-2010 Dönemi Ekonomik Gelişmeler ve Dışa Bağımlılık

2023 İçin Gerçekçi Olarak Ne Öngörebiliriz?

(Aşağıda okuyacağınız yazı, geçmişte Devlet Planlama Teşkilatı’nda görev yapmış Planlama Uzmanları’nın ayda bir yaptıkları sohbet toplantılarından Mart 2011 deki “2023 teki Türkiye” başlıklı olanına sohbet açış sunuşudur.) T.B.M.M. tarafından Haziran 2000 de kabul edilip yürürlüğe giren, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005) ile birlikte kabul edilen “Uzun Vadeli Gelişmenin (2001-2023) Temel Amaçları ve Stratejisi” isimli … Okumaya devam et 2023 İçin Gerçekçi Olarak Ne Öngörebiliriz?

Avrupa Birliği’nin Baş Ağrıtanları ve Türkiye

2009 yılında dünya ölçeğinde yaşanan ekonomik kriz çerçevesinde Avrupa Birliği ülkeleri, özellikle Doğu Avrupa ülkelerine açtıkları krediler nedeniyle ciddi endişe duymaktaydılar(1). Avrupa Birliği ülkeleri henüz bu endişelerinden kurtulamamışken, bu kez de 2010 yılında İzlanda, İrlanda’da ekonomik krizin derinleşerek devam etmesi ile karşı karşıya kaldılar. Henüz bu iki ülke için doğru dürüst çözüm üretilememişken, Yunanistan’da da … Okumaya devam et Avrupa Birliği’nin Baş Ağrıtanları ve Türkiye

Enflasyon Oranlarındaki Şaşırtan Gelişmeler ve Nedenleri

3 Ocak 2011 günü, 2010 yılına ilişkin Tüketici ve Üretici fiyat endekslerindeki değişimler açıklandı. Buna göre 2010 yılında Tüketici Fiyat Endeksi bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6.40 artarken Üretici Fiyat Endeksi aynı dönemde yüzde 8.87 oranında artmıştır. İki endeks arasındaki puan farkı 2.47 ve bu fark Tüketici Fiyat Endeksi oranının yüzde (2.47/6.40=) 38.6 … Okumaya devam et Enflasyon Oranlarındaki Şaşırtan Gelişmeler ve Nedenleri

Küresel Gelişmeler Işığında Türkiye’de Ekonominin Dünü, Bugünü ve Yarını

Aşağıdaki bilgiler 1 Aralık 2010 günü İstanbul Aydın Üniversitesi’nde özet olarak sunulan konferansın tam metnidir. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde “Küresel Gelişmeler Işığında Türkiye’de Ekonominin Dünü, Bugünü ve Yarını”nı kapsayacak bir sunuş yapma olanağını bana verdikleri için başta Üniversite’nin Rektörü Prof. Dr. M. Salih Çelikkale olmak üzere, Üniversite Yönetimi’ne ve değerli akademisyen arkadaşım Prof. Dr. Firuz Yaşamış’a ve … Okumaya devam et Küresel Gelişmeler Işığında Türkiye’de Ekonominin Dünü, Bugünü ve Yarını